El meu nom és Jaume Amengual Serapio i dins la meva història m'agradaria introduir un parell de detalls, com per exemple que venc de la setena generació de pescadors, i dins la família hi ha mestres d'aixa, patrons, mecànics, pescadors, etc.

         A la meva infància vaig navegar i pescar molt de temps amb el meu pare, per desenvolupar les tasques de la pesca artesana a motor i a vela llatina, també vaig aprendre a armar ormejos que avui en dia ja no es fan servir - gànguil de cadena , boleros, palangres de suret i tots els que es fans servir a hores d'ara com puguin ser soltes, tremalls, teranyines, bous, vaques.....

         A l'any 1997 vaig decidir deixar la pesca debut a la manca de producció i a poder-me dedicar a fer de pare i a obrir-me altres camins a la vida.

 

El meu Pare:

         Sebastià Amengual Taberner nascut al Coll d'en Rabassa 1920-1996, tota la seva família es dedicava a la pesca artesanal a Mallorca.

         Ell va ser el que em va ensenyar a pescar i armar ormejos de pesca de ben petit.

         Aquesta foto es feta a l'esplanada del Portitxol adobant un "artet jonquiller".     

sebastia amengual taberner 

La meva història a la pesca:

     Ben aviat me vaig embarcar amb el meu pare per anar a pescar, amb un bot de fusta que tenia per anar a fer vols, un ormeig compost per uns tremalls afegits i calats amb molta delicadesa prop de la costa aprenent a calar-lo i llevar-lo, aprenent també a desemmallar el peix de la xarxa.

 

     Als nou anys ja m'embarcava els estius per anar a pescar i vaig fer la meva primera campanya de llagostes a Cabrera .

 

     Quant ja vaig tenir edat per anar a l'escola nàutica me vaig treure el mariner competent el 19 de febrer 1985 i embarcant-me el mateix dia a l'embarcació de la família i es deia "AUBA".

arribada a port despres de  

Arribada a port després de treure les xarxes

tirant tralla

Tirant tralla

        Una altra vegada a l'escola nàutica per traurem la titulació de "patró de pesca local" 

   embarcant-me com a patró el dia 22 de març 1988 al mateix llaüt.

   

        Del manteniment de les embarcacions me n'he encarregat jo personalment des de

   pintar fins a fer les reparacions més complexes del motor.

  

        Vaig pescar amb el llaüt de la família amb soltes, bonitoleres, palangres, jonquiller,

   tremalls, almadraves, a l'encesa,...

Pescar com autònom:

     Al mes de maig del 1993 compro un llaüt construït a San Carles de la Ràpita, anomenat "Marcos" d'11 metres d'eslora, embarco dia 14 de maig   del mateix any desenvolupant el mateix tipus de pesca que amb l'altre llaüt.

 

 

     Pescant ja me'n vaig adonar que els estudis eren importants per estar al dia dins la pesca.

 

 

     A l'any 1997 vaig cursar el mecànic de litoral, Patró de 2ª classe de pesca litoral (zona mediterrani).

 pescant a palangre a cabrer

Pescant a palangre a Cabrera

 estibant xarxes a la badia

Estibant xarxes a la Badia de Palma

 estibant xarxes la coberta

 

 

 

Estibant xarxes la coberta del "Marcos"

         Vaig veure que la pesca anava amb decadència i la decisió va esser radical, deixant la pesca el mes de maig de l'any 1997.

 

        Més de dotze anys de pesca ininterrompuda.

 

Embarcacions de passatge:

         Embarco com a mariner a l'empresa "Excursions a Cabrera" per fer viatges de passatgers.

 

         A finals de juny faig els cursos dels primers nivells de supervivència a la mar i lluita contra incendis, al mes de setembre de 2001, a "Tepesa - Brunete,   Madrid-" els segons nivells de les dues especialitats.

 

         A finals de setembre de 1997 finalitza el contracte amb l'empresa "Excursions a Cabrera" i em matriculo a l'Escola N àutica per obtenir el títol de patró de cabotatge i el patró de pesca de primera litoral.

 

         Embarco en un vaixell d'arrossegament anomenat "Illa del Sol" de segon patró dia 1 de desembre 1998 fins al 24 de març de 1999.

 

         Embarco a un veler de 30 m d'eslora anomenat "Rocio Segundo" de segon patró el dia 26 de març de 1999, el 7 d'octubre de 1999 i desembarco el 31 de maig de 2001.

arriant la major

Arriant la major

 dragant al port de pollen

Dragant al port de Pollença

      Dins el curs 1998-99 me matriculo a l'Escola Nàutica per obtenir el títol de patró major de cabotatge.

 

      Embarco en un vaixell de passatge anomenat "l'Imperial-jet" de patró el dia 6 de juny de 2001 fins al 7 d'octubre de 2001.

 

      L'operador general del sistema mundial de socorro i seguretat marítima (GMDSS) el dia 1 de febrer de 2002.

 

      Embarco de patró a la draga "Ecodragados" el dia 5 de febrer de 2003 fins a 10 de juny de 2004, exercint tasques, a més a més de patró,   de gestió ambiental i encarregat de personal.

      Embarco al llaüt "Balear" com a patró el dia 23 de juny de 2004 fins al 9 de gener de 2006.

 preparantviatgecerdanya

Preparant per anar a Cerdanya

      Simultàniament començo a donar classes de pesca i biologia de les espècies d'interès comercial a l'IES Son Ferrer de Calvià (les classes es donen al Dic de l'Oest a l'Escola Nàutico-Pesquera de Palma de Mallorca), començant el dia 11 d'octubre de 2004 fins el mes d'agost de 2007.

      Patró a “Astilleros Mallorca” realitzant tasques de varada i botadura de grans embarcacions des de novembre de 2007 fins a maig de 2008.

 

      Obtinc el reconeixement per part de la conselleria de comerç i indústria de la CARTA DE MESTRE ARTESÀ XARXER nº832 al maig 2007.

cartademestreartesa

     

      Alta com a autònom per dedicar-me a tasques manteniment i confecció de cabullería tradicional el mes de maig de 2008.

 

      Patró a una motora de 50 peus, “Pisco Elqui”, des de maig a setembre de 2008.

 

      Expert de pesca industrial a la família professional maritimo-pesquera per l’elaboració del Catàleg Nacional de Títols de Formació Professional, pel Ministeri d’Educació dins la Direcció General de Formació Professional.

 

      Formador tècnic a la cooperativa Jovent al taller de manteniment i reparació d’embarcacions des del desembre de 2008.

explicantelfuncionamentdun

Explicant el funcionament d’un foraborda

 

      Col·laborador amb diferents cursos de navegació i cabullería tradicional a la barca museu Alzina durant la tardor de 2009.

navegantperestrecamblalzin

Navegació per "Es Trenc" amb l’Alzina

 

         Altres certificats obtinguts:

• Contaminació atmosfèrica de les aigües 30h.

• Contaminació de sols i de residus 30h.

• Jornades de riscos laborals i sistemes de prevenció laboral 30h.

• Curs de capacitació i formació de nivell bàsic de prevenció laboral 30h.

• Implantació d'auditories de sistemes de gestió mediambiental 30h.

• Curs de mides de seguretat a obra civil 30h.

• Jornades sobre encofrats HORMA i norma HD 1000 20h.

• Participació com a professor a la fira futur jove dos anys 2 crèdits.

• Participació en l'elaboració de les Qualificacions Professionals per la Conselleria d'Educació.

• Realitzo el curs de radar de punteig automàtic (ARPA) al maig de 2007.

• Aprovo la prova d’accés per a majors de 25 anys a l’UNED al juny de 2008.

• Curs de dibuix assistit per ordinador al novembre de 2008.

• Observador de radar de punteig automàtic (ARPA).

• Formació en competències bàsiques de NNTT/TIC.

• Curs de riscos laborals de treballs en altura.

• Vaixells de passatge.

• Formació Bàsica en protecció.